Anslagstavlan!

Välkommen till Electromontages hemsida.

 

2018-05-06, Vi har återigen lyckats vinna nytt ramavtal avseende datainstallationer med Göteborgs Stad och avtalet sträcker sig i 4 år med avslut 2022-05-06. Detta är tredje 4-årsperioden som vi lyckats vinna.

 

Läs mer under nyheter!

Tjänster

Eldriftsansvar

Den som är innehavare av en elanläggning är enligt lag skyldig att utöva tillsyn på anläggningen, du har s.k. eldriftsansvar. Med tillsyn menas att systematiskt övervaka och kontrollera att elanläggningen och den anslutna utrustningen är i gott skick och åtgärda eventuella fel och brister. Kontakta oss för mer information.

Vårt KMA-system

Vårt KMA-system är en helhetslösning som innehåller kvalitetssäkring, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet.

Systemet är uppbyggt med utgångspunkt på kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 samt kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001:2007.

Detta system är vår ledstjärna genom alla projekt.

 

 

Företagspresentation

img

Electromontage är ett företag med personal som har en gedigen kunskap och lång erfarenhet av alla slags elinstallationer, såväl låg som högspänning, tele, data, säkerhet och inom automation.

Vi har erfarenhet av installationer inom bostäder, affärshus, kontor och industrin.

Våra tjänster innefattar kompletta totallösningar inom samtliga verksamhetsgrenar, vilket gör Electromontage till en samarbetspartner som har ett unikt helhetsperspektiv på de olika projekt där vi får förtroende att medverka i.

 

Vår affärside är att hjälpa våra kunder att göra lönsamma investeringar och att alltid leverera och installera en komplett lösning efter våra kunders behov. Vi är en partner genom hela projektet, från behovsinventering till driftsättning. Efter projektet skall vi vara den naturliga partnern genom att erbjuda ett komplett underhållsprogram med reservdelar och löpande service.

 

Våra värderingar

Våra fem värderingar är:

- Kundorientering

- Långsiktighet

- Kompetens

- Tillväxt

- Pålitlighet

Kundorientering är för oss när vi organiserar vår verksamhet, vårt sätt att tänka och handla utifrån våra kunders krav och önskemål.

Vår långsiktiga utveckling präglas av kreativitet, framsynthet och

uthållighet. Ständiga förbättringar samt samverkan med

verksamhetens intressenter skall vara högt prioriterat.

Rätt kompetens är avgörande för att klara av kunduppdragen och tillföra kundnytta.

Vi skall vara ett tillväxtföretag för att personal och kunder skall känna sig trygga genom vår kompetensutveckling och framåtanda.

Pålitlighet är grunden för långa och starka kundrelationer. Det är också grunden för relationerna mellan medarbetarna. Genom att leva upp till våra löften och hålla en hög kvalitet i allt vårt arbete förtjänar vi trovärdighet.